Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków LKS „Dwernicki” Stoczek Łukowski.

                                                                                                                                     Stoczek Łukowski 2021-02-17

 

INFORMACJA

         Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „DWERNICKI” Stoczek Łukowski zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 5 marca 2021 roku (piątek) o godzinie 18.00 (I termin), godz. 18.15 (II termin) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

 

Projekt porządku zebrania:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego i przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Wybór komisji:
  1. mandatowo – skrutacyjnej
  2. uchwał i wniosków.
 5. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 9. Przedstawienie przez Zarząd Klubu proponowanych i koniecznych do wprowadzenia zmian w statucie Klubu oraz sposobu ich wprowadzenia.

10.Dyskusja nad przedstawionym przez Zarząd projektem nowego statutu.

11.Głosowanie nad uchyleniem statutu Ludowego Klubu Sportowego „Dwernicki” Stoczek Łukowski uchwalonego

 w dniu 18 stycznia 2020 roku.

 1. Głosowanie nad uchwaleniem statutu Ludowego Klubu Sportowego „Dwernicki” z dnia 5 marca 2021 roku.
 2. Przyjęcie innych uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 3. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                               Zarząd LKS „DWERNICKI”

                                                                                                                                       Stoczek Łukowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.