Kontakt

Ludowy Klub Sportowy
Dwernicki Stoczek Łukowski
Plac Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski
Stadion:
ul. Nowoprojektowana 1
21-450 Stoczek Łukowski
Tel. 609 041 732 (Prezes)
E-mail: dwernicki.lks@gmail.com
NIP 825 14 22 429