Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze członków LKS „Dwernicki” Stoczek Łukowski.

                                                                                                                                     Stoczek Łukowski 2021-02-17

 

INFORMACJA

         Zarząd Ludowego Klubu Sportowego „DWERNICKI” Stoczek Łukowski zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 5 marca 2021 roku (piątek) o godzinie 18.00 (I termin), godz. 18.15 (II termin) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim.

 

Projekt porządku zebrania:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczego i przywitanie zgromadzonych.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
 4. Wybór komisji:
  1. mandatowo – skrutacyjnej
  2. uchwał i wniosków.
 5. Przedstawienie porządku obrad oraz jego przyjęcie.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu.
 7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 9. Przedstawienie przez Zarząd Klubu proponowanych i koniecznych do wprowadzenia zmian w statucie Klubu oraz sposobu ich wprowadzenia.

10.Dyskusja nad przedstawionym przez Zarząd projektem nowego statutu.

11.Głosowanie nad uchyleniem statutu Ludowego Klubu Sportowego „Dwernicki” Stoczek Łukowski uchwalonego

 w dniu 18 stycznia 2020 roku.

 1. Głosowanie nad uchwaleniem statutu Ludowego Klubu Sportowego „Dwernicki” z dnia 5 marca 2021 roku.
 2. Przyjęcie innych uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
 3. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                               Zarząd LKS „DWERNICKI”

                                                                                                                                       Stoczek Łukowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.